MOJSTER

logotip mojster
Mojstrski izpit loči kvaliteto od povprečnosti. Mojster zagotavlja najvišjo možno kakovost obrtnih storitev in pri tem vzdržuje visoke standarde osebne integritete in strokovnega obnašanja.

Skozi zgodovino se je vsebina mojstrskega izobraževanja spreminjala, temelj pa se je ohranil vse do danes, s poudarkom na kvalitetno usposobljenem kadru, ki z opravljenim mojstrskim izpitom pridobi kakovostna strokovna znanja za opravljanje obrtne dejavnosti, znanja za praktično usposabljanje vajencev, ter vsa potrebna poslovodna znanja za samostojno vodenje obrtnega podjetja.

Mojstrski izpit je državni izpit, ki je po obrtnem zakonu v pristojnosti Obrtne zbornice Slovenije, opravil sem ga leta 2004, in od leta 2005- 2009 tudi sam aktivno sodeloval pri izobraževanju mojstrov v izpitnem odboru za pridobitev naziva mizarski mojster.